Contact-Dijkstaal

Over Dijkstaal

Wat we doen, doen we goed. In ons Factory Production Control handboek liggen alle procedures vast die ervoor zorgen dat wij de juiste kwaliteit leveren. Dit handboek is het uitgangspunt voor de certificering van de EN 1090-1. 

Wat we doen, doen we ook veilig. Zo voldoet zowel de montage als de productie aan de normen van VCA 2017/6.0. 

Verder vinden wij het belangrijk dat jongeren met een interesse in techniek, techniek ook kunnen ervaren. Daarom zijn wij lid van het Metaalconvenant van het ISW Westland Vakcollege. 

Ook hebben wij regelmatig stageplekken waar jongeren de kans krijgen om kennis te komen maken met het vak, of nemen wij leerlingen aan die een vakopleiding volgen en 4 dagen per week bij ons werken en 1 dag per week naar school gaan, zogenoemde BBL-ers.

VCA **

Wat we doen, doen we veilig!

Sinds 12 juli 2012 hebben wij het VCA** certificaat. Dat betekent dat wij verder gaan dan de wettelijke plichten als het hebben van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en het keuren van arbeidsmiddelen. Zo verzorgen wij bijvoorbeeld 10 keer per jaar toolboxen, doen we werkplekinspecties en heeft iedere medewerker (administratie uitgezonderd) minimaal een VCA-Basis certificaat en de operationeel leidinggevenden zijn in het bezit van VCA-VOL.

Ook hebben we een programma om het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu- bewustzijn te verbeteren. 

VCA Certificaat Tm 12 Juli 2024

Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Het ziet met name op de veiligheidscultuur. 
In januari 2022 hebben wij ons voor het eerst laten certificeren op trede 2. Nu gaan we ons richten op trede 3 en kunnen we met behulp van dit instrument de veiligheidscultuur verbeteren. 

Statement SCL Light Trede 2

EN 1090-1

Sinds 1 juli 2014 moet elke constructie die onder de normering valt, een CE-markering hebben. De CE-markering geldt voor staalconstructies voor gebouwen, bruggen, torens, masten, silo’s met inbegrip van gordingen, bordesvloeren, beplating en alle vormen van liggers.

Hoe hoger de uitvoeringsklasse of executieklasse (kortweg: EXC), hoe hoger het niveau van afwerking, kwaliteitsborging en keuring en beproeving is. De EXC klasse heeft dus grote invloed op het productieproces en daarmee dus ook op de prijs.

Kijk hier voor een simpele uitleg van de verschillende EXC klasses.

EN 1090-1

ISO 3834-2

Bij werken onder de NEN-EN 1090-2 norm moet je ook aan kunnen tonen dat je voldoet aan de kwaliteitseisen van de ISO 3834-2.

De ISO 3834-2 bevat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. Deze norm stelt eisen aan de technische beoordeling van het laswerk zoals de lasmethodekwalificatie, eisen voor de lassers, inspecties en niet destructief onderzoek (NDO).

De norm gaat ook over uitbesteding, personeel voor inspectie en beproeving, onderhoud en inspectie van lasmaterieel, naspeurbaarheid en hoe afwijkingen worden vastgesteld en opgevolgd.

Voor het laswerk worden tevens de lastoevoegmaterialen, de opslag van materialen, warmtebehandeling en het lassen zelf beoordeeld.

ISO 3834-2

Erkend Leerbedrijf

Bij ons kun je met een gerust hart werken en leren.

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor de volgende opleidingen:

SBB Erkenningsbewijs Erkend Leerbedrijf