Transformatie

Nu we als samenleving meer bewust om gaan met bouwmaterialen zijn transformaties en renovaties en hierdoor het hergebruik een goede stap in de richting om beter om te gaan met onze aarde en haar grondstoffen.

Wonen & Werken

Door de jaren heen hebben wij veel staalwerk verzorgd voor transformaties. Zo zien wij veel kantoorgebouwen die een woonbestemming krijgen, voor vaste bewoners of tijdelijk, zoals bijvoorbeeld studentenhuisvesting. Of bedrijfs-/overheidspanden die een compleet nieuwe commerciële of overheidsbestemming krijgen. Of panden die dusdanig verouderd zijn dat ze een zeer grondige renovatie moeten ondergaan.

Te denken valt aan:

  • Inpandig staal: om bepaalde muren door te kunnen breken moeten dan andere delen verstevigd worden;
  • Trappenhuizen en liftschachten: om de gewenste trappen en liften te kunnen plaatsen;
  • Aanbouw: om meer ruimte te genereren;
  • Opbouw: soms komen er wel meerdere verdiepingen op bestaande constructies;
  • Balkons: het produceren en monteren van balkons om de nieuwe woningen ook van een buitenruimte te voorzien.

Infra

Ook op het gebied van infra hebben we renovaties gerealiseerd.
Zo hebben we verkeersportalen (VDC’s) gerenoveerd. Het renoveren van deze verkeersportalen houdt in dat de verkeersportalen tijdens nachtelijke afsluitingen van de weg gehaald worden waarna ze ontdaan worden van bebording, kabelgoten, beugels en overige bevestigingsmaterialen. Vervolgens wordt de conservering verwijderd.

Hierna worden de portalen volledig geïnspecteerd op eventuele beschadigingen door NDO-onderzoek en visuele inspecties.
In overleg met Rijkswaterstaat worden beschadigingen gerepareerd. Vervolgens wordt een nieuwe duurzame conservering aangebracht en aanvullend komt de hergebruikte bebording op nieuwe constructies.
Nieuwe kabelgoten, beugels en overige bevestigingsmaterialen worden gemonteerd en uiteindelijk worden de portalen op hun originele plek teruggeplaatst in wederom een nachtelijke afsluiting.